عضو هیات علمی همایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی: فراگیری نهضت سواد رسانه ای نیازمند عزمی همگانی است
همایش استانی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با محوریت خانواده در استان گیلان برگزار شد.
ادامه خبر
رئیس هیئت علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی تاکید کرد: گفتمان سواد رسانه ای باید جهت گیری مردمی و ملی پیدا کند/افزایش 9 درصدی مشارکت کنندگان در دومین همایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی
سومین نشست اعضای هیئت علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی در سالن جلسات ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد
ادامه خبر
یادداشت مهمان اهمیت و ضرورت سواد رسانه ای در جامعه
اهمیت و ضرورت سواد رسانه ای در جامعه دکتر بهاره نصیری ـ دبیر علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی
ادامه خبر
۱۶ مهرماه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی
۱۶ مهرماه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی دبیر علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی از تمدید مهلت ارسال ...
ادامه خبر
حامیان همایش