جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧
Skip Navigation Linksنمایش اخبارt
نمایش اخبار
چرایی برگزاری همایش سوواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

​همایش ملی سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی با رسالت افزایش مسئولیت پذیری عمومی در حوزه ی سواد رسانه ای و با تأکید بر جایگاه و اهمیت « نخبگان و مجامع علمی، سازمان های مسئول و افراد آگاه» در امر توسعه ی سواد رسانه ای و به منظور تبدیل این مهم به نهضتی عمومی و فراگیر در دو بخش علمی- پژوهشی و ترویجی – کاربردی برگزار می شود.

تاریخ خبر:
منبع خبر: