جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧
Skip Navigation Linksنمایش اخبارt
نمایش اخبار
آخرین مهلت بارگذاری متن مقالات تا 15 مهر ماه

​بنا بر اطلاعیه روابط عمومی همایش ، آخرین مهلت بارگذاری متن مقاله 15 مهر ماه می باشد.لذا فرهیختگانی که پیام تایید چکیده مقاله را دریافت نمودند تا موعد مقرر مهلت دارند متن نقاله را در پورتال رسمی همایش بارگذاری نمایند.

تاریخ خبر:
منبع خبر: