جمعه ٢٣ آذر ١٣٩٧
Skip Navigation Linksنمایش اخبارt
نمایش اخبار
اولویت های مورد تاکید برای ارائه ی مقاله و گزارش های کاربردی


رسانه های دیجیتال: رسانه های بر خط، شبکه های اجتماعی، شبکه های پیام رسان، تلفن و رسانه های همراه و هوشمند، چند رسانه ای ها و نرم افزارهای دیجیتال، انیمیشن و محتوای چند رسانه ای؛  
بازی های رایانه ای: بازی های کم حجم، بازی های ویدئویی، بازی های آنلاین و بازی های لمسی؛
رسانه های جمعی: مطبوعات، خبرگزاری ها، نشریات الکترونیک، سینما، رادیو و شبکه های ملی و ماهواره ی تلویزیونی

تاریخ خبر:
منبع خبر: